Blog-wnetrzarski.pl

Dom, ogród, remont, budownictwo i architektura.

Znaki bezpieczeństwa, czyli niezbędne wyposażenie przestrzeni publicznych

Znaki bezpieczeństwa, czyli niezbędne wyposażenie przestrzeni publicznych

W przestrzeni publicznej ludzie bombardowani są mnóstwem komunikatów – pędzący do przodu świat wymaga nieustannej uwagi. Ulotki, banery reklamowe, plakaty, etykiety, wizytówki, zdjęcia, okładki książek, grafiki w internecie, ogłoszenia na ścianach – wszystkie te wizualne środki przekazu w swoim natłoku w końcu zlewają się w jedno, a wraz z nimi te, które są najważniejsze w czasie zagrożenia – znaki BHP. Zaprojektowane, aby były czytelnymi i informatywnymi, a nie ładnymi i interesującymi, często wymykają się uwadze nawet nie mając konkurencji paradoksalnie ze względu na oczywistość swojej obecności. 

Czym są piktogramy BHP?

Piktogramy BHP to nic innego jak znaki bezpieczeństwa. Słowo “piktogram” jest zbitką wyrazów pochodzących z łaciny i greki, które oznaczają “narysowany” i “pismo”. Piktogramy mają za zadanie przekazywać jasny komunikat za pomocą rysunków i bez użycia liter czy słów, aby znaki te mogły zostać zrozumiane niezależnie od języka, którym posługuje się dana osoba – z tego względu także większość najważniejszych znaków została ustandaryzowana. Znaki BHP nie są wyjątkiem, bowiem ich wygląd, zastosowanie, rozmieszczenie czy nawet trwałość określa międzynarodowa norma PN-EN ISO 7010 stosowana także w Polsce. PN-EN ISO 7010 jest normą wydaną przez International Organization for Standardization ,czyli Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, której siedziba znajduje się w Genewie, w Szwajcarii.  

Znaki bezpieczeństwa – jakie są rodzaje?

Wedle tej normy piktogramy BHP podzielone zostały na:

  • znaki ewakuacyjne – charakteryzują się one zielonym tłem i białymi elementami. Przekazują informacje m.in. o wyjściach ewakuacyjnych, miejscu zbiórki ewakuacji, przycisku awaryjnego zatrzymania, miejscu znajdowania się defibrylatora, torby medycznej czy drabiny ewakuacyjnej, 
  • znaki ochrony przeciwpożarowej – wyróżniają się one czerwonym tłem i białymi elementami. Informują one m.in. na temat lokalizacji gaśnicy, telefonu alarmowania pożarowegu, sprzętu ochrony przeciwpożarowej, gaśnicy przewoźnej czy koca gaśniczego.

Dwie powyższe kategorie określają normowane znaki bezpieczeństwa, czyli właśnie te skonkretyzowane przez PN-EN ISO 7010. Oprócz wymienionych powyżej, istnieją także inne piktogramy BHP, które nie zostały sprecyzowane przez ową normę, ale zostały dopuszczone do użycia przez CNBOP, czyli Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej znajdujące się w Józefowie. Instytut ten zajmuje się wyrobami stosowanymi w ochronie przeciwpożarowej – badaniem, dopuszczeniem do użytku i certyfikacją. Znaki BHP dopuszczone przez ten instytut to znaki dotyczące systemów oddymiania i zapobiegania zadymianiu. Charakteryzują się one czerwonym tłem, białymi elementami oraz napisem doprecyzowującym ich znaczenie.

Znaki BHP w ofercie Sklepu PPOŻ

Wymienione powyżej rodzaje znaków to nie jedyne, które występują w przestrzeni publicznej. Oprócz nich wyróżnić można także następujące piktogramy BHP: 

  • informacyjne, 
  • znaki zakazu,
  • znaki budowlane,
  • tablice urządzeń elektrycznych,
  • tablice stref zagrożenia,
  • oznakowanie dla rurociągów, wodociągów i gazownictwa,
  • i wiele więcej.

Sklep PPOŻ oferuje wszystkie wymienione rodzaje znaków i nie tylko – w asortymencie sklepu POL POŻ dostępne jest również wiele akcesoriów z zakresu BHP takie jak: rękawice i odzież ochronna, kaski, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające a także apteczki i zestawy medyczne. Wyposażony w najwyższej jakości produkty sklep przeciwpożarowy POL POŻ pozwala zadbać o bezpieczeństwo użytkowników budynków użytku publicznego a także prywatnych. Z ofertą POL POŻ można zapoznać się pod adresem: https://sklep-ppoz.pl/Znaki-bezpieczenstwa-bhp.

PODOBNE ARTYKUŁY

Czytaj także x